Slik når du oss / How to reach us

Ta kontakt med oss

Bruk skjema. NB ! Husk e-post adresse og telefonnummer

Contact us

Use the online form. NB ! Remember to add your e-mail address and phone number

 

Svenningdal Camping

v/ Vigdis og Tore Svartvatn

Svenningdal

8680 Trofors

 

Tlf  +47 995 41 830

e-post: camping@svenningdal-camping.no

e-post: post@svenningdal-camping.no

e-post: tore@svenningdal-camping.no

 

 

Bestilling /Booking

NB! gjelder kun hytter og rom !
Vi tar imot bestilling etter 1.mai, for sommersesongen (1.mai - 1.september).
I sesongen; Bestilling tidligst 14 dager før ankomst.

Alle hytter og rom er opptatt i tidsrommet 14.august - 30.september

NB! applies only to cabins and rooms !
We welcome booking from May 1st for the summer season (May 1st - September 1st).
During the season; Booking no earlier than 14 days before arrival.

There are no cabins and rooms avaliable between 14th of August to 30th of September