Caravan og Bobil

Kr. 230.- for 2 personer.

+ Kr.20.- pr.person. 

El. Kr 20.-

 

 

 

 

Telt

Kr 200,- for 2 personer 

+ kr 20,- pr person

Rom

Kr. 800,-     for 2 personer

 

 

Hytter

 

Hytte 5-6        : Kr 650.-

 

Hytte 8           : Kr 600.-

 

Hytte 7           : Kr 900.-

 

 

 

Ved opphold over lengre tid, avtales pris.