CAMPING

Svenningdal Camping har plass for ca 60 bobiler/campingvogner/telt.

Det er pr i dag strømuttak for ca 45 plasser.

Nytt Servicebygg ved elva. All bruk av servicebygget, kjøkken, dusj og toaletter, tømmimg av campingtoalett, er inklusiv i døgnprisen.

Flott turområde i gangavstand.

 

Svenningdal Camping has room for about 60 mobile homes/caravans/tents.

Today we have power outlets for about 45 of the spaces.

New amenities building next to the river. All use of the amenities building, kitchen, shower and toilets, and emptying of caravan toilet, are included in the daily rate.

Great hiking area within walking distance.