Del denne siden

Hvor finner du oss/
How
to reach us

Kontakt oss/bestilling

Send e-post: post@svenningdal-camping.no
Husk å oppgi navn, telefonnummer og
e-postadresse

eller ring:
Tlf  +47 908 18 578

 

Contact us/booking

Send e-mail: post@svenningdal-camping.no
Remember to add your name, e-mail address and phone number

or call: Tlf  +47 90818578

Svenningdal Camping
Svenningdalsvegen 288,
8685 Trofors

 Tlf  +47 908 18 578

 e-post: post@svenningdal-camping.no

 

Bestilling/Booking

Vi tar imot bestilling etter
1. mai, for sommersesongen (1. mai -
1. september).

We welcome booking from
1th of May for the summer season (1th of May -
1th of September)