Slik når du oss / How to reach us

Kontakt oss / bestilling

Send e-post: Husk å oppgi navn, telefonnummer og e-postadresse

eller ring: Tlf  +47 90818578

 

Contact us / booking

Send e-mail: Remember to add your name, e-mail address and phone number

or call: Tlf  +47 90818578

 

Svenningdal Camping

Svenningdalsvegen 295,

8685 Trofors

 

Tlf  +47 90818578

 

e-post: post@svenningdal-camping.no

 

 

Bestilling /Booking

NB! gjelder kun hytter og rom !
Vi tar imot bestilling etter 1.mai, for sommersesongen (1.mai - 1.september).
I sesongen; Bestilling tidligst 14 dager før ankomst.

NB! applies only to cabins and rooms !

We welcome booking from May 1st for the summer season (May 1st - September 1st).
During the season; Booking no earlier than 14 days before arrival.